Tuesday, February 1, 2011

Aktiviti-Aktiviti 5S 2010

AKTIVITI UNIT LATIHAN

1.            Kursus Amalan 5S
2.            Kursus Audit Dalaman
3.            Taklimat - Ketua Zon
4.            Taklimat - Kontraktor
5.            Taklimat - Pelajar
6.            5 Minutes Talk
7.            Memberi ceramah 5S di IKM TYSA Pahang
8.            Memberi ceramah 5S di KKTM Sri Gading
9.            Memberi ceramah 5S di KKTM Petaling Jaya
10.            Memberi ceramah 5S di KKTM Beranang
11.            Memberi ceramah 5S di IKM Sik
12.            Memberi ceramah 5S di IKM Alor Star
13.            Memberi ceramah 5S di GiatMARA Perlis
14.            Memberi ceramah 5S di Mesyuarat Pengarah KPM se Malaysia
15.            Memberi bimbingan di IKM Jasin
16.            Memberi bimbingan di KKTM Balik Pulau

AKTIVITI UNIT PROMOSI

1.            Pemasangan Papan Sudut Amalan 5S kepada semua zon
2.            Pemasangan sepanduk kearah penganugerahan  Persijilan 5S
3.            Majlis penyerahan banner 5S dan fail kepada ketua zon
4.            Majlis penyerahan lencana Amalan 5S kepada pelajar baru sesi Jul-Dis 08
5.            Program perlaksanaan 5 minutes 5S Talk
6.            5S Pocket Note
7.            Gotong-royong
8.            Poster peningkatan motivasi amalan 5S
9.            Program lawatan amalan 5S ke industri
10.          Majlis penyampaian Sijil Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) oleh pihak MPC
11.          Hari 5S peringkat IKM Beseri
12.          Majlis penyerahan lencana dan pocket note untuk pelajar baru sesi Jul-Dis 09
13.          Mewujudkan Laman Web 5S IKM Beseri
14.          Mewujudkan buku pelawat 5S
15.          Pemasangan Banner promosi 5S ke arah pemantapan amalan 5S
16.          Peti Maklum Balas Pelanggan

UNIT AUDIT
1.            Kursus perlaksanaan 5S dan audit serta bentuk kumpulan dan kawasan
2.            Lantikan  audit serta penerangan untuk kumpulan audit
3.            Penyerahan borang penilaian untuk semua kumpulan audit
4.            Pengauditan
5.            Rakaman video dan foto

No comments:

Post a Comment

Apakah Itu 5S

SEIRI SISIH

Mengasingkan barang-barang yang tidak diperlukandi tempat kerja dan membuangkannya

SEITON SUSUN
Susun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya ianya mudah diambil untuk digunakan

SEISO SAPU
Bersihkan tempat kerja anda dengan rapi supaya tiada habuk di atas lantai, mesin dan perkakas

SEIKETSU SERAGAM
Memelihara taraf penjagaan kebersihan dan penyusunan tempat kerja yang tinggi pada setiap masa

SHITSUKE SENTIASA AMAL
Melatih pekerja mematuhi peraturan penjagaan kebersihan yang baik dengan sendirinya